Оновлено
2022-11-15
13:19

Дисципліни

ОПП «Гідрометеорологія»

І курс
1 семестр
Обов’язкові дисципліни
Актуальні питання історії та культури України (силабус)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (силабус)
Вища математика з основами математичної статистики (силабус)
Загальна гідрологія і методи гідрометеорологічних вимірювань (робоча програма, силабус)
Обчислювальна техніка і програмування (силабус)
Вибіркові дисципліни
     ЗПВ2 Блок вибору №2

Фізичне виховання (за видами спорту) (силабус)
     ППВ2 Блок вибору №4
Ксенографія з основами астрономії (силабус)
Планетологія і ландшафти планет (силабус)
Геологія загальна та історична з основами геоморфології (силабус)
Історія розвитку Землі та її рельєфу (силабус)

2 семестр
Обов’язкові дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням) (силабус)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (силабус)
Фізика (силабус)
Основи геохімії та гідрохімії (робоча програма, силабус)
Основи геодезії і топографії (робоча програма, силабус)
Загальна гідрологія і методи гідрометеорологічних вимірювань (робоча програма, силабус)

ІІ курс
3 семестр
Обов’язкові дисципліни
Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (силабус)
Основи динаміки атмосфери та гідросфери (робоча програма, силабус)
Гідрометрія і облік стоку (робоча програма, силабус)
Основи наукової діяльності (робоча програма, силабус)
Основи застосування геоінформаційних систем (робоча програма, силабус)
Вибіркові дисципліни
     ППВ1 Блок вибору №3
Економіка гідрометеорологічного забезпечення господарства України (силабус)
Організація роботи гідрометслужби України (робоча програма, силабус)

4 семестр
Обов’язкові дисципліни
Основи динаміки атмосфери та гідросфери (робоча програма, силабус)
Філософія (силабус)
Водний кадастр і водний фонд України (робоча програма, силабус)
Вибіркові дисципліни
     ППВ2 Блок вибору №4
Геофізика з основами землезнавства (робоча програма, силабус)
Вчення про фізичні основи процесів у геосферах (силабус)
     ППВ3 Блок вибору №5
Гідрологія підземних вод (робоча програма, силабус)
Вчення про стік (силабус)
     ЗПВ2 Блок вибору №2
Фізичне виховання ІІ (силабус)
Релігієзнавство (силабус)
Демократія: від теорії до практики (силабус)
Основи електроніки, автоматики та цифрової техніки (силабус)
Основи комп’ютерних технологій (силабус)

ІІІ курс
5 семестр
Обов’язкові дисципліни
Кліматологія (робоча програма, силабус)
Основи метеорології та фізика атмосфери (робоча програма, силабус)
Загальна та річкова гідравліка (робоча програма, силабус)
Основи геоекології (робоча програма, силабус)
Вибіркові дисципліни
Основи гідротехніки та гідромеліорації (силабус)
Проблеми управління якістю вод (робоча програма, силабус)
Гідрологія озер та водосховищ (робоча програма, силабус)
Вчення про поверхневі водойми суходолу (силабус)
Іноземна мова (за проф. спрямуванням) (силабус)
Дисципліна з каталогу курсів ЧНУ (каталог)

6 семестр
Обов’язкові дисципліни
Океанологія (робоча програма, силабус)
Методи обробки та аналізу гідрометеорологічної інформації (робоча програма, силабус)
Загальна та річкова гідравліка (робоча програма, силабус)
Гідрологія гірських областей (робоча програма, силабус)
Вибіркові дисципліни
Основи математичного моделювання і прогнозування гідрометеорологічних процесів (силабус)
Практикум з гідрології (робоча програма, силабус)
Небезпечні гідрологічні явища (робоча програма, силабус)
Водогосподарська гідрологія (силабус)

IV курс
7 семестр
Обов’язкові дисципліни
Основи агрометеорології (робоча програма, силабус)
Гідрологічні розрахунки (робоча програма, силабус)
Вибіркові дисципліни
Регіональне використання водних ресурсів (силабус)
Регіональні аспекти глобальних змін клімату (робоча програма, силабус)
Ландшафтна гідрологія (робоча програма, силабус)
Гідрологічні аспекти сталого розвитку (силабус)
Гідрологія урбанізованих територій (силабус)
Геосистемний підхід у гідрології (робоча програма, силабус)
Новітні методи гідрометеорологічних спостережень і охорона праці в галузі (робоча програма, силабус)
Правові питання гідрометеорологічних спостережень (силабус)

8 семестр

Обов’язкові дисципліни
Гідропрогнози (робоча програма, силабус)
Гідрохімія водних об’єктів з основами гідроекології (робоча програма, силабус)
Водні ресурси, їх охорона і правові питання використання (робоча програма, силабус)
Водне господарство України (робоча програма, силабус)
Вибіркові дисципліни
Водоресурсний менеджмент (робоча програма, силабус)
Гідроекобезпека (силабус)
Професійна іноземна мова (силабус)

ОПП «Гідрологія»

Збірник навчальних програм освітніх компонентів

V курс
9 семестр
Обов’язкові дисципліни

Педагогіка і психологія ВШ (робоча програма, силабус)
Методика викладання географічних дисциплін у ВШ (робоча програма, силабус)
Методологія та організація наукових досліджень у гідрології (робоча програма, силабус)
Вибіркові дисципліни
Гідроекологія та збалансоване використання водних ресурсів (робоча програма, силабус)
Якість вод і гідроекобезпека (силабус)
Комп’ютерні та інтернет-технології в гідрології (робоча програма, силабус)
Новітні методи аналізу гідрологічної інформації (силабус)

10 семестр
Обов’язкові дисципліни

Руслознавство і динаміка руслових потоків (робоча програма, силабус)
Басейнові системи та управління ними (робоча програма, силабус)
Вибіркові дисципліни
Антропогенна гідрологія (робоча програма, силабус)
Водні природно-антропогенні системи (силабус)
Міжнародна співпраця в галузі гідрометеорології (робоча програма, силабус)
Сучасні проблеми гідрологічних досліджень (силабус)

VI курс
11 семестр
Обов’язкові дисципліни

Сучасні математичні моделі у гідрологічних розрахунках і прогнозах (робоча програма, силабус)
Довгострокові та оперативні гідрологічні прогнози (робоча програма, силабус)
Випускна кваліфікаційна робота (методичні рекомендації)

Інші спеціальності

Загальна гідрологія з основами океанології (робоча програма, силабус)
Гідрологія (робоча програма, силабус)
Лісова гідрологія та гідротехнічна меліорація (робоча програма, силабус)

ПРАКТИКИ

Навчальна практика з основ геодезії (робоча програма)
Навчальна практика з загальної гідрології і методів гідрометеорологічних вимірювань (робоча програма)
Навчальна практика з гідрометрії і обліку стоку (робоча програма)
Виробнича практика (робоча програма)
Переддипломна практика (робоча програма)
Асистентська практика (робоча програма)

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterbђ—iк@ХNгGchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.