Оновлено
2022-11-15
13:19

Історія кафедри

   У травні-червні 2001 року на географічному факультеті було організовано кафедру гідроекології, водопостачання та водовідведення. Вона випускала спеціалістів з «Екології та охорони навколишнього середовища» та з «Водопостачання та водовідведення». Кафедру очолював професор Кирилюк Мирослав Іванович. Він був відомим спеціалістом з гідрології Карпатського регіону, автором багатьох статей Української Географічної Енциклопедії. Під його керівництвом виконувалась кафедральна науково-дослідна тема «Дослідження, використання та охорона водних ресурсів Карпатського регіону». Мирославом Івановичем підготовлені та опубліковані посібники «Водний баланс та якісний стан водних ресурсів Українських Карпат», «Система державного водного кадастру», «Основи гідромеліорації» та підручник «Основи раціонального природокористування та охорона природи».
   З 1 вересня 2003 року кафедру очолив доцент Ющенко Юрій Сергійович. У 2005 році ним опублікована монографія «Геогідроморфологічні закономірності розвитку русел» та захищена дисертація на здобуття ступеня доктора географічних наук «Геогідроморфологічні закономірності самоформування русел у різних природних умовах». У 2007 році йому присвоєно вчене звання професора. Під керівництвом Ю.С. Ющенка виконувались кафедральні наукові теми, що стосуються гідрологічного та гідроекологічного обґрунтування сталого розвитку річкових басейнів та річкових природно-антропогенних систем Передкарпаття. На основі цих досліджень у 2017 році видано колективну монографію «Гідроекологічне обґрунтування безпечного та збалансованого розвитку річкових природно-антропогенних систем Передкарпаття». Також ним підготовлено посібник (2005) і підручник (2017) «Загальна гідрологія».
   У 2008-2010 роках на кафедрі інтенсивно проводились роботи по ліцензуванню напряму підготовки «Гідрометеорологія». Влітку 2011 року здійснено перший набір студентів на даний напрям, від 2015 року ‒ «Науки про Землю  (Гідрометеорологія)».
   У зв’язку із цим восени 2014 року кафедра отримала нову назву – гідрометеорології та водних ресурсів.
   З 2014 року здійснюється набір за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія (Раціональне використання і охорона водних ресурсів)», а також з 2015 року ‒ «Науки про Землю (Гідрологія)».
   Від 2005 року при кафедрі ефективно працює аспірантура, а від 2014 року докторантура за спеціальністю 11.00.07 – «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія».
   Аспірантами і співробітниками кафедри захищено 13 кандидатських дисертацій (Сівак В.К., 2007; Кирилюк А.О., 2009, Паланичко О.В., 2010; Шевчук Ю.Ф., 2011; Николаєв А.М., 2011; Красовська О.Ю., 2011; Гончар О.М., 2012; Пасічник М.Д., 2012; Костенюк Л.В., 2012; Кирилюк О.В., 2013; Мельник А.А., 2013; Настюк М.Г., 2015; Караван Ю.В., 2015).
   22-24 вересня 2011 року на базі кафедри завдяки активній науковій та організаційній роботі колективу було проведено П’яту Всеукраїнську наукову конференцію «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія», у якій прийняло участь близько 100 учасників з України, Росії, Польщі та Алжиру.

План роботи кафедри на 2020-2021 н.р.

Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterзћ„7@Y‡їзДgchnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.