Оновлено
2017-08-29
16:20

 

ЗАПРОШУЄМО

 у Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

КАФЕДРА  ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ   ТА ВОДНИХ РЕСУРСІВ

 Кафедра гідрометеорології та водних ресурсів створена у складі географічного факультету 2001 року (з першопочатковою назвою – кафедра гідроекології, водопостачання та водовідведення). Завідувачем кафедри є д.геогр.н., проф. Ющенко Юрій Сергійович.

За останні роки всі групи даного напряму сформовано переважно за рахунок місць державного замовлення. Підготовка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за спеціальністю «Науки про Землю (гідрометеорологія здійснюється в межах ліцензованого обсягу, як за державним замовленням, так і на договірних засадах.

З 2014 року здійснюється набір за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія (раціональне використання водних ресурсів, гідротехнік-дослідник, інженер-гідротехнік, викладач; а також з 2015 року - «Науки про Землю (гідрологія)», гідролог, викладач.

У теперішній час  на кафедрі гідрометеорології та водних ресурсів  працює 12 викладачів: один доктор географічних наук за спеціальністю 11.00.07 – «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія», шість кандидатів наук за даною спеціальністю, кандидат наук за спеціальністю 11.00.11 – «Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів». За спеціальністю 11.00.07 – «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія» при кафедрі функціонують аспірантура  і докторантура. 

Практична підготовка фахівців здійснюється у тісній співпраці з Чернівецьким обласним центром з гідрометеорології, іншими установами гідрометеослужби України, організаціями пов’язаними з використанням та охороною водних ресурсів, КП «Чернівціводоканал», управління водних ресурсів, міськими та районними комунальними і будівельними організаціями. Навчальний план напряму «Гідрометеорологія» включає як базові, фундаментальні гідрометеорологічні дисципліни, так і ґрунтовну спеціалізацію в галузі гідрології.

Також за даними напрямами передбачена скорочена форма навчання.

Працевлаштування випускників.

Здобувачі вищої освіти за вказаними спеціальностями можуть працювати у підрозділах, пов’язаних з використанням засобів і методів моніторингу та прогнозу стану навколишнього природного середовища та ефективного використання  природних  ресурсів - в режимних, оперативних, пошукових, науково-дослідних організаціях, комплексних та спеціальних експедиціях Державної гідрометеорологічної служби  України, і моніторингу Міністерства екології і природних ресурсів України, Державного агентства з водних ресурсів України, а також в інших міністерствах та відомствах, пов’язаних з сільським та рибним господарством, авіаційним, морським, річковим та залізничним транспортом, геологічними пошуками, виробленням та транспортуванням енергії.

Всі деталі щодо переліку документів та умов вступу розміщено на сайті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (приймальна комісія).

Тож ласкаво запрошуємо на навчання!!!


ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

 до заяви вступник додає:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, а в разі його відсутності – свідоцтво про народження),  копію ідентифікаційного коду;

- документ державного зразка про повну загальну середню освіту (базову загальну середню освіту, документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;

- 4 фотокартки розміром 3×4;

- сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче 100 за 200 бальною шкалою.

- папку для паперів (із зав’язками);

- 4 конверти.

 За довідками просимо звертатись в деканат географічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича за телефонами:

(0372) 58-48-55,

(0372) 58-48-62,

(0372) 52-32-86.

або на кафедру гідрометеорології та водних ресурсів

(0372) 58-48-03,

 

З повагою,

завідувач  кафедри  гідрометеорології та водних ресурсів

проф. Ющенко Юрій Сергійович

 


 

 

 


Ваші зауваження, запитання та пропозиції:webmasterHВЛс—э@rа!chnu.edu.ua
 © 1999-2010 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича; Програмування: Крамар А.В.